Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016

Ο τούρκικος Στρατώνας του Σιδηροκάστρου, 1907

Ο τούρκικος Στρατώνας του Σιδηροκάστρου, 1907
Στις 11 S 1325 (26 Μαρτίου 1907), γνωστοποιείται η αποστολή στον Στρατώνα του Σιδηροκάστρου των ταγμάτων του 93ου Συντάγματος του τακτικού στρατού και η διενέργεια τελετής (BOA., Y.PRK.ASK., 244/67). 


Στις  195 136 45 2 23/05/1322 (το δικό μας 1904) ο στρατώνας υπήρχε σύμφωνα με το αίτημα για δημιουργία γέφυρας στην αρχή του στρατώνα
(Demirhisar Köprüsü başındaki baraka inşaatı bitimine kadar askelerin ikamesinin sağlanabilmesi için Demirhisar Kumandanlığının çadır isteği.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου