Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016

Το τρίτοξο γεφύρι του Σιδηροκάστρου, 1910

Στο 29ο τεύχος του περιοδικού Şehbal με ημερομηνία 1 Teşrinisânî 1326 (14 Νοεμβρίου 1910) στη σελίδα 85 υπάρχει η φωτογραφία ενός τρίτοξου γεφυριού από το Σιδηρόκαστρο (Konuk, 2000, σ. 184).

Το γεφύρι ήταν φτιαγμένο από πελεκητή πέτρα και είχε τρεις καμάρες, μια μεγάλη στη μέση και δύο μικρές στις άκρες. Στο τρίτοξο γεφύρι υπήρχαν τρία ανακουφιστικά ανοίγματα. Το γεφύρι, το οποίο διέθετε και στηθαία, σήμερα δεν διασώζεται (Çulpan, 2002, σ.212).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου