Σάββατο 30 Ιουλίου 2016

Σιτηρά στο Σιδηρόκαστρο... η απόδοση σε ψωμί είναι αρίστη.

Οι εν Ελλάδι καλλιεργούμενοι σίτοι είναι κατά το πλείστον σκληροί. Αυτό οφείλεται κυρίως, αφ’ ενός μεν σε ειδικούς κλιματολογικούς λόγους (είδος βροχών, ανέμων κλπ.), αφ' ετέρου δε στην χρησιμοποίηση ενός και του αυτού (βρισμένου σπόρου σκληρού σίτου. Αυτοί έχουν ικανή εμπορική αξία λόγω της μεγάλης αποδόσεως αυτών σε σιμιγδάλι, προϊόντος εξαιρετικώς καταλλήλου για την βιομηχανία των ζυμαρικών, επίσης δε και λόγω της λίαν μικρής σε πίτυρο περιεκτικότατος.


Το εκ των σιτηρών τούτων παραγόμενο άλευρο παράγει άρτο γευστικότατο και θρεπτικό, παρουσιάζει όμως εις τινά είδη το μειονέκτημα, ότι ο άρτος δεν ογκείται λόγω της μικρής αφυδατώσεως της γλουτένης.

Εκ της μελέτης ημών σαφώς καταδεικνύεται, ότι κατά το πλείστον οι εν Ελλάδι παραγόμενοι σίτοι είναι σκληροί και μικρής σε πίτυρο περιεκτικότητας. Τινές τούτων παράγουν άλευρα των οποίων η απόδοση σε ψωμί είναι αρίστη.

Κατώτεροι παραθέτομαι τις καλλίτερες ποικιλίας των Ελληνικών σίτων κατατάσσοντας σε τέσσερις κατηγορίας ήτοι:
1) Σίτων σκληρών 2) Σίτων σκληρών μετά μαλακών 3) Σίτων ήμισκλήρων 4) Σίτων μαλακών.

1.Σκληροί σίτοι
Περιφέρεια Βόλου, Φαρσάλων, Αλμυρού
1) Μαυραγάνι αξία ίση προς Manitoba No1
2) Αρναούτι ίση προς Manitoba No1
3) Ντεβές 5 sents ανωτέρα της Manitoba No1
4)Καμπούρα 5 sents ανωτέρα της Manitoba No1
5)Ραψάνι 5 sents ανωτέρα της Manitoba No1

Περιφέρεια Σερρών
1) Ασπρόσταχο Χομόνδος αξία ίσης προς Manitoba No1

Περιφέρεια Σιδηροκάστρου
1) Σαρή Μπασιάκ αξία ίση προς Manitoba No1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου