Τετάρτη 17 Αυγούστου 2016

Πανοραµική άποψη του ∆ηµοτικού Σχολείου Νέου Πετριτσίου στις 18 Οκτωβρίου 1956

Πανοραµική άποψη του Σχολείου στις 18-10-1956.
(Αρχείο Αναστασίου Νικητίδη )
Ο αριθµός των µαθητών την εποχή αυτή ανερχόταν στους 700 περίπου. Το σχολείο λειτουργούσε εκ περιτροπής, πρωί και απόγευµα. Για τη θέρµανση, το σχολείο υποχρέωνε τους µαθητές να φέρνουν, κατά τη χειµερινή περίοδο, από ένα ξύλο για τη θερµάστρα της τάξης τους.  Το 1955-56 ∆ιευθύντρια  ήταν η Φιλιππίδου Χαρίκλεια και τοποθετήθηκε ο δάσκαλος Τίρτας Γεώργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου