Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016

Προκήρυξη 10 επαγγελματικών αδειών πωλητών Λαϊκής Αγοράς


Ο Δήμος Σιντικής προκηρύσσει 10 επαγγελματικές άδειες πωλητών Λαϊκής Αγοράς. Δικαιούχοι άδειας είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν είναι παραγωγός , είναι άνεργος και Δημότης Δήμου Σιντικής.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής:
1.  Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα (χορηγείται από το Δήμο).
2.  Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
3.  Κάρτα ανεργίας σε ισχύ.
4.  Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
5.  Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
6.  Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δήμο Σιντικής.
7.  Δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 10/10/2016 μέχρι και 20/10/2016, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Κατεβάστε την προκήρυξη από εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο αδειοδοτήσεων στην κ. Πανταζή Δήμ. τηλ.: 2323350271 και στην 
κ. Κοσμίδου Όλγα, τηλ. 2323350211, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πηγή
http://www.sidiki.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου