Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017

Το Μπέλλες το 1917 στο σημείο 1843

Η Κερκίνη (Μπέλλες)

Πρωτότυπος τίτλος
The Belašica Planina across the valley of the Hoja. (Peak in centre is Point 1843-Map 10.).

Έκδοση
FALLS, Cyril Bentham. Military Operations Macedonia from the outbreak of war to the spring of 1917. [... From the spring of 1917 to the end of the war.], τ. Ι-ΙΙ, Λονδίνο, HMSO, 1933-35.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου