Σάββατο 1 Απριλίου 2017

Χάρτης της Μακεδονίας του 1770

Χάρτης της Μακεδονίας του 1770

Mappa geographica Graeciae septentrionalis hodiernae sive provinciarum Macedoniae, Thessaliae et Albaniae, in qua ultima provincia habitationes sitae Gentis Montenegrianae in comitatu Zentanensi expressae sunt, unacum finitimis regionibus atque insulis [kartografický dokument] : ex recentissimis novissimisque subsidiis secundum normam legitimae projectionis in usum belli praesentis delineata / cura Homannianorum Heredum ; D.A. Hauer sc. Hauer, Daniel Adam,Datum 1770

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου