Σάββατο 15 Απριλίου 2017

Περιφορά επιταφίου στο Νέο Πετρίτσι Σερρών το 1970

Περιφορά Επιταφίου στο Νέο Πετρίτσι Σερρών το 1970

Φωτογραφία 
Αρχείου Ρίκα Δάμδαλη Παυλίδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου