Κυριακή 28 Μαΐου 2017

Διακήρυξη για διενέργεια Δημοπρασίας

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών διακηρύσσει τη διενέργεια δημοπρασίας, με πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό, για την εκμίσθωση κοινόχρηστου τεμαχίου εμβαδού χιλίων εξήντα τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται στο υπ' αριθ. 815 τεμάχιο του αγροκτήματος Ανατολής. 


Η δημοπρασία θα γίνει στις 6 Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στο Δημαρχείο Σιδηροκάστρου. Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των δεκαπέντε ευρώ και εννέα λεπτών ετησίως (15,09 €/έτος). Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους δύο ευρώ (2€). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας στα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου