Τρίτη 4 Ιουλίου 2017

Τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να παρακολουθήσουν ηλεκτρονικά την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού, δίνει ο Δήμος μας

Τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να παρακολουθήσουν ηλεκτρονικά, με ένα κλικ και σε πραγματικό χρόνο την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού, δίνει ο Δήμος Σιντικής μέσω της ψηφιακής εφαρμογής BudgetView που έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του. 

Η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι διαθέσιμη στην διαδικτυακή διεύθυνση http://84.205.223.74:8080/accounting/opendata/budgetView και αποτυπώνει την καθημερινή πορεία των εσόδων και των εξόδων του δήμου για το τρέχον έτος αλλά και για τα έτη 2015 και 2016. Για το σκέλος των εσόδων ανά κωδικό παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το ποσό που προϋπολογίστηκε, που βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε ενώ για το σκέλος των εξόδων παρέχεται ανά κωδικό το ποσό που προϋπολογίστηκε, ενταλματοποιήθηκε και το ποσό που τελικώς έχει καταβληθεί. Επιπλέον, υπάρχει και η δυνατότητα γραφικής αναπαράστασης μέσω της διεύθυνσης : http://84.205.223.74:8080/accounting/opendata/deiktesCharts  . Ο κάθε πολίτης θα μπορεί να σχηματίζει καλύτερη εικόνα αναφορικά με τους δείκτες εσόδων, εξόδων, επενδύσεων και ανθρώπινων πόρων με τη βοήθεια γραφημάτων.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθεια της δημοτικής αρχής για προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τήρηση της απαρέγκλιτης αρχής της διαφάνειας στη λειτουργία του Δήμου, που στόχο έχουν την ολοκληρωμένη ηλεκτρονική ενημέρωση των πολιτών και την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

Το έργο το έχει αναλάβει η OTS SA  η οποία έχει αναλάβει κι άλλους Δήμους σε όλη την Ελλάδα .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου