Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017

Σιντία

ΟικισμοίΣιντία (Αρχαία πόλη
Ιστορικά | Φωτογραφίες | Βίντεο | Πρόσωπα Καταστήματα/Υπηρεσίες | Αναρτήσεις |


Η Σιντία αναφέρετε στο λεξικό του Στεφάνου Βυζαντίου που γράφει τα εξής: 

«Σιντία πόλις Μακεδονίας προς τη Θράκη». 


Σιντία, πόλις Μακεδονίας προς τή Θράκη, ώς Ενδοξος έν 10 
τετάρτφ γής περιόδου, οί ένοιχοννιες Σιντοϊ όξνιόνως. γίγνεται 
δέ τι &αυμαβ τον παρ’ αντοΐς , ώς φηοιν Αριοτότέλης **) 1 ποταμόν 
τινα είναι Πόντον προΟαγορενόμενον , έν ω χαταφέρεά&αι τινας λϊτ 
&ονς , οϊ χαιόμενοι τουναντίον πάσχουαΐ τοΐς έχ'τώνξνλώ'ν άν&ραξΐ· 
$ιπιξ«μενοι··μέν γάρ άποαβέννυνται ταχέως, υδαιι. 51 $αινόμενοι 25 
άνάπτονταΐ’ όταν δέ δή καίωνται, πονηρόν όζον Οι χαϊ παραπλήσιων 
άΰφάλτω , χαι.'χην όΰμήν οντω δριμεϊαν εχοναιν, ώς μηδέν τών 
ίρπετών ύπομένειν χαιομένων αυτών, λέγεται χαί Σίντεοι χαι Σίντιον 

το οο’όετίρον. , , 

Την τοποθετούν συνήθως στους βόρειους πρόποδες του όρους Μπέλες περίπου στην περιοχή που χύνεται ο παραπόταμος Πόντος (Στρούμνιτσας) στο Στρυμόνα. Τη θεωρούν ως πρωτεύουσα της Σιντίας πριν την κατάληψή της από τους Μακεδόνες. 

Δεν πρέπει να αρκεσθούμε στην παραπάνω θέση της Σιντίας. Ποιο από τα δύο ονόματα, Σιντία ή Σιντική, επηρέασε την ονομασία του άλλου δεν γνωρίζουμε. 

Σύμφωνα με τον Γ. Καφταντζή η Σιντία ήταν μάλλον πρωτεύουσα της Σιντική και πρέπει να ήταν στους πρόποδες του Μπέλες, στην περιοχή του Μανδρακίου, επειδή εκεί σώζονται ερείπια αρχαίας πόλεως.

Ο Δ. Σαμσάρης υιοθετεί την άποψη ότι το αρχαιότερο όνομα της ελληνιστικής Ηράκλειας ήταν Σιντία. Στηρίζει αυτή τη θέση στο γεγονός ότι η Σιντία αναφέρεται από τον Ρόδιο Εύδοξο στο έργο του Περίπλους ως πόλη της Μακεδονίας στα σύνορά της με τη Θράκη. Φαίνεται ότι θα καταστράφηκε και με την επέκταση των Μακεδόνων ανατολικά του Στρυμόνα ανεγέρθηκε ως νέα πόλη με το όνομα Ηράκλεια στη θέση του σημερινού Σιδηροκάστρου που έχει φυσική οχύρωση, σώζονται θεμέλια από αρχαίο τείχος. 
Αναφορά στην πόλη Σιντία συναντάμε και το 1837 στο "Λεξικόν των αρχαίων μυθολογικών, ιστορικών και γεωγραφικών κυρίων ονομάτων" του Νικόλαου Λωρεντη.

Σαμσάρης, ό.π., σ. 123.
Κυρ. Παπακυριάκου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου