Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και κατανομή ΣΑΤΑ και ΣΑΤΑ Πυροπροστασίας (171.091,18 ευρω)

Εγκρίθικε η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2017 και η ανακατανομή της χρηματοδότησης  ΣΑΤΑ,  με  ταυτόχρονη  τροποποίηση  της  προγενέστερης  20/2017 προγενέστερης  απόφασης του ΔΣ Σιντικής.

Η κατανομή της χρηματοδότησης της πυροπροστασίας έχει ως ακολούθως:

Ο Δήμος λαμβάνοντας υπόψη το ποσό που πρόκειται να εισπραχθεί έως τέλος της χρονιάς, διαμορφώνει το τεχνικό πρόγραμμα και τη κατανομή ΣΑΤΑ ως κάτωθι:
Ο Δήμος λαμβάνοντας υπόψη το ποσό της χρηματοδότησης που είναι ταμειακά διαθέσιμο σήμερα, διαμορφώνει το τεχνικό πρόγραμμα και τη κατανομή ΣΑΤΑ ως κάτωθι:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου