Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017

Σαν σήμερα 20 Δεκεμβρίου του 1899, με επιστολή ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Εικοσιφοινίσσης Γερμανός προς τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη αναφέρονταν στην σπουδαιότητα των Σχολών της Αλιστράτης

Σαν σήμερα 20 Δεκεμβρίου του 1899, με επιστολή του ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Εικοσιφοινίσσης Γερμανός προς τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη αναφέρονταν στην σπουδαιότητα των Σχολών της Αλιστράτης: «Και από των μέσων δε του λήγοντος αιώνος, ότε ανεφύει το φυλετικόν ζήτημα, ευδοκίμως εξυπηρέτησε τα εθνικά συμφέροντα επί πολλάς δεκαετηρίδας συντηρούσα την εν Αλιστράτη περίπυστον τέως Ελληνικήν Κεντρικήν Σχολήν, ήτις διέδωκε τα Ελληνικά φώτα και γράμματα εις τους πέριξ πληθυσμούς, το πλείστον βουλγαροφώνους».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου