Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017

Το παρατηρητήριο πάνω από το πολυβολείο στο Ρούπελ, 24 Δεκεμβρίου 2017

Το παρατηρητήριο πάνω από το πολυβολείο στο Ρούπελ, 24 Δεκεμβρίου 2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου