Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του σχολικού κλήρου Καπνοφύτου, 25 Ιανουαρίου 2018

 Αριθ. τεμαχίου Έκταση Αγρόκτημα
448                       16.250 τ.μ Καπνοφύτου
456                       3.628  τ.μ Καπνοφύτου

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 25η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30′ μ.μ., με τους παρακάτω όρους:

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των δέκα πέντε (15,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως (15,00 € Χ 19,88 στρέμματα = 298,20 € ετησίως).

Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους είκοσι εννέα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών ( 298,20 €  Χ 10% = 29,82 €).

Διακήρυξη – όροι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου