Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2018

Το κριτήριο του «ενεργού αγρότη» έκοψε δικαιώματα από 50.000 κωδικούς

Μείωση κατά 50.000 του αριθµού των εκµεταλλεύσεων κυρίως ελαιοκοµίας και δηµητριακών και δευτερευόντως του βάµβακος παραγωγικής κλάσης µικρότερης των 2000 ευρώ, καταγράφεται µεταξύ 2014 και 2016, ήτοι στο τελευταίο έτος της προηγούµενης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και στην εκκίνηση της υφιστάµενης. Αντίστοιχα, αύξηση του αριθµού των εκµεταλλεύσεων καταγράφεται στην κλάση οικονοµικού µεγέθους 2.000-8.000 ευρώ και κυρίως των 8.000-25.000 ευρώ, ενώ όσο αυξάνεται το µέγεθος διαπιστώνεται µείωση της µέσης ηλικίας των αρχηγών, γεγονός που φαίνεται να αποδίδεται στην εφαρµογή του προγράµµατος νέων αγροτών, σύμφωνα με δημοσίευμα της Agrenda.

α ευρήµατα αυτά προκύπτουν από στοιχεία που παρουσίασαν οι καθηγητές του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών κκ. Κ.Τσιµπούκας και Ε. Νέλλας για τη διαχρονική εξέλιξη των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, τη συµβολή των άµεσων ενισχύσεων στο αγροτικό εισόδηµα και την εξέλιξη των δικαιωµάτων από την εφαρµογή της αναθεωρηµένης ΚΑΠ στη χώρα µας, που παρουσιάστηκαν σε σχετική ηµερίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τον οδικό χάρτη της διαβούλευσης της ΚΑΠ µετά το 2020.

Πηγή www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου