Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018

Χατζηπαναγιώτου Δημήτριος Δ/ντής Παλλατιδείου ΓΕΛ Σιδηροκάστρου


Ο Χατζηπαναγιώτου Δημήτριος γεννήθηκε στην πόλη των Σερρών.

Δ/ντής Παλλατιδείου Γενικού Λυκείου Σιδηροκάστρου από 1/8/2017 δυν. του υπ. αρ 180060/28/7/2017 εγγράφου της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας.
Αναπληρωτής Διευθυντής στο 4ο ΓΕΛ Σερρών κατά το σχολικό έτος 2015-16, δυν. του υπ. Α.Π. Φ.11.1/10238 εγγράφου της  Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Σερρών
Υποδιευθυντής στο 4ο ΓΕΛ Σερρών από 15/7/2015, δυν. του υπ. Α.Π. Φ.11.2/6960 εγγράφου της  Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Σερρών
Αναπληρωτής Διευθυντής στο Ενιαίο Λύκειο Νικήσιανης Καβάλας κατά το σχολικό έτος 2002-2003, με την  αρ. 19/16-9-2002 πράξη ΠΥΣΔΕ Καβάλας
Έφεδρος Υπολοχαγός Πεζικού
Μέλος της Επιτροπής για την ορθή Διαχείρισης Δημοσίων Εγγράφων της ΔΔΕ Ν. Σερρών από διοίκηση Σχολικών Μονάδων, δυν Φ 2.1/587/21-1-2018 εγγράφου της ΔΔΕ Ν. Σερρών

Σπουδές-Τίτλοι
Μεταπτυχιακός τίτλος Σπουδών ( M.A.) « Εκπαιδευτική Ηγεσία»  στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. (Φεβρουάριος 2015)
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (M.Sc.) από το Τμήμα  «Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής», του Πανεπιστημίου Μακεδονίας/ Θεσσαλονίκης, Κατεύθυνση «Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης». Βαθμός: 9,04. ( Φεβρουάριος, 2013)
Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ. ,Τμήμα Φιλολογία ( Τομέας: Κλασικός) Βαθμός Πτυχίου: 6, 952 (7-11-1994)
Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Σ.Ε.Κ.( Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων)  του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. (Α.Μ. ΕΒΟ9498)
Πιστοποιημένος εισηγητής σε προγράμματα Λ.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ. ( Α.Μ. 43586)

Βεβαίωση συμμετοχής στο σεμινάριο «Αξιοποίηση Τεχνικών Ασύγχρονης και Εξ αποστάσεως Διδασκαλίας μέσα από το Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης Moodle» ( Σέρρες. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Αχαΐας, από11/11/2015 ως 6/6/2016, 150 ωρών)  
Πιστοποίηση Β’ Επιπέδου Τ.Π.Ε. του ΥΠΕΠΘ  ( 8-11-2008)
Πιστοποίηση Α’ Επιπέδου Τ.Π.Ε. του ΥΠΕΠΘ ( 7-3-2005)
Παρακολούθηση της ημερίδας « Ο Ηλεκτρονικός Κόμβος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας» ( Καβάλα 14/4/2000) 
Κάτοχος E.C.D.L. (2001)
Πρόγραμμα μαθημάτων ΔΕΠΚΑ Σερρών 100 ωρών (20-6-1997)

Εργασιακή εμπειρία - Επιμορφώσεις - Πιστοποιήσεις
Καθηγητής  Β/θμιας Εκπ/σης από το 1998 στη Δημόσια Β/θμια Εκπ/ση ( Εισαγωγή με διαγωνισμό υπό την εποπτεία του Α.Σ.Ε.Π.)  
1996-1997: Καθηγητής Φιλολογικών μαθημάτων στα Φροντιστήρια «Πράξη»
Συμμετοχή στην Οργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου, «Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων», (Διεθνές Συνέδριο, ΠΑ.ΜΑΚ, 24-26/6/2011) 
Mέλος Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων 58ου  Βαθμολογικού Κέντρου Σερρών , σχολικού έτους 2014-2015 ( Πράξη 1η 58ο Β.Κ. Σερρών) 
Mέλος Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων 58ου  Βαθμολογικού Κέντρου Σερρών , σχολικού έτους 2015-2016 ( Πράξη 1η 58ο Β.Κ. Σερρών) 
Mέλος Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων 58ου  Βαθμολογικού Κέντρου Σερρών , σχολικού έτους 2016-2017 ( Πράξη 1η 58ο Β.Κ. Σερρών)
Διοργάνωση και συμμετοχή σε πρόγραμμα ανταλλαγής/αδελφοποίησης μεταξύ 4ου ΓΕΛ Σερρών και Liceo Scientifico Assisi Italia
Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή της Διημερίδας 8 ωρών «Τα φιλολογικά μαθήματα στη Β/θμια Εκπαίδευση» (27/28 Ιουνίου  2016, Σύμβουλοι ΠΕ02 Ν. Σερρών. Σύνδεσμος Φιλολόγων Ν. Σερρών
Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου «Νέος Παιδαγωγός» (1/2 Απριλίου 2017, Αθήνα)

Ηλεκτρονική εισήγηση στο συνέδριο «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.» με θέμα «Στάσεις Δ/ντών Σχολείων Δ.Ε.για τη χρήση των Τ.Π.Ε. στη Διοίκηση . Η περίπτωση του ν. Σερρών.» ( Αθήνα, 5-6 Νοεμβρίου 2016)
Αρθρογραφία στο περιοδικό ΣΙΡΙΣ, «Η Συμβουλευτική και άλλες εννοιολογικά συγγενείς έννοιες. Μια απόπειρα εννοιολογικής οριοθέτησης», ( Τεύχος 8ο, Σέρρες 2016) 
Αναρτημένη ανακοίνωση στο συνέδριο του περιοδικού « ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ», (http://www.neospaidagogos.gr/synedriakh_ylh.xlsx), ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016) (e-book/PDF. ISBN 978-618-82301-0-1)
Κριτής στο ψηφιακό περιοδικό «Νέος παιδαγωγός», http://neospaidagogos.gr/
Εισήγηση στο 1ο Επιστημονικό συνέδριο Διά Βίου Μάθησης ( Πανεπιστήμιο   
            Μακεδονίας, 27-28/6/2015 με θέμα: «Συμβουλευτική σε Εκπαιδευτικούς   
            Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, άνω των 50 χρόνων. Προβληματισμοί για 
           την ελληνική πραγματικότητα σε συνθήκες κρίσης». http://www.llc-ekp-  
           pamak2015.gr/content/6-programma/programm_optimized.pdf

Εκπόνηση προγράμματος ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ( «Σχολικός εκφοβισμός ρατσισμός»), Σχολικό Έτος 2014-2015
Εκπαιδευτής-εισηγητής σε πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων « ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΙ», διάρκειας 22 ωρών ( Κέντρο Διά Βίου Μάθησης επιπέδου 2 , πρώην ΚΕΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Απρίλιος 2014)
Εισηγητής σε πρόγραμμα 300 ωρών « Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας σε άνεργους παλιννοστούντες-μετανάστες-πρόσφυγες»  (Ιδιωτικό ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ», 5/2/2007 ως και 12/9/2007)
Εισηγητής σε πρόγραμμα 42 ωρών «Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας σε άνεργους παλιννοστούντες-μετανάστες-πρόσφυγες» (ΔΕΕΚ ΣΕΡΡΩΝ), από 3/10/2007 ως και 29/11/2007.
Εισηγητής σε πρόγραμμα 48 ωρών «Κατάρτιση τσιγγάνων σε θέματα ανακύκλωσης υάλου-χάρτου-αλουμινίου» (ΔΕΕΚ ΣΕΡΡΩΝ), από 15/6/2006 ως και 30/10/2006.
Εισήγηση με θέμα « Εδραίωση δικομματισμού και οργάνωση κομμάτων κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα» στην ημερίδα ανάδειξης του έργου των φιλολόγων, Ιούνιος 2006.
Εισήγηση- συγγραφή άρθρου στο e-περιοδικό «e-Φιλόλογος» με τίτλο « Μια διδακτική πρόταση», Μάρτιος  2005.
Aγγλικά επιπέδου Γ1 , TOEIC
Αγγλικά, επιπέδου Β2, “ FCE, Cambridge”

Βεβαίωση συμμετοχής στην ημερίδα του ΣΣΝ Σερρών με θέμα: Τα προβλήματα υγείας στο πλαίσιο της σχολικής ζωής, καθοριστικός παράγοντας δημιουργίας ψυχοκοινωνικών επιπτώσεως, (Σέρρες, 22/11/2017) 
Βεβαίωση παρακολούθησης της ημερίδας: «Το συνεργατικό πλαίσιο των δομών με τις σχολικές μονάδες- Ρόλοι ΚΕ.Δ.Δ.Υ.-Σ.Σ.Ν.-ΚΕ.ΣΥ.Π.» ( Σέρρες, 18-10-2017) 
Βεβαίωση συμμετοχής στο σεμινάριο «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΓΕΛ στις Δημιουργικές Εργασίες»( Σέρρες, 06/09/2017)
Βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής από το Κέντρο Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων “Mathesis”  των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με θέμα: « Αριστοτελική Ηθική».
Συμμετοχή στο πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο: « Διασφάλιση ποιότητας των Εκπαιδευτικών Μονάδων» ( Διάρκειας 30 ωρών, από 16/01/2017 ως και 05/02/2017)
Βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής από το Κέντρο Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων “Mathesis”  των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με θέμα: «Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία: Από τον Θαλή στον Αριστοτέλη».
Βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής από το Κέντρο Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων “Mathesis”  των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με θέμα: «Παγκόσμια Ιστορία1:Ο άνθρωπος απέναντι στη φύση».
Συμμετοχή στη Διημερίδα 8 ωρών «Τα φιλολογικά μαθήματα στη Β/θμια Εκπαίδευση» (27/28 Ιουνίου  2016, Σύμβουλοι ΠΕ02 Ν. Σερρών. Σύνδεσμος Φιλολόγων Ν. Σερρών)
Διοργάνωση και συμμετοχή σε πρόγραμμα ανταλλαγής/αδελφοποίησης με το Liceo Scientifico Assisi Italia  
Συμμετοχή στην ημερίδα «Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στην ευρωπαϊκή εκπαίδευση: το παράδειγμα της Βαλένθια και η σύγκρισή της με την ελληνική πραγματικότητα» (Γραφείο Σχολικών Συμβούλων ΠΕ02 Σερρών, Σέρρες, 18/1/2016) 
Συμμετοχή στο διαδικτυακό σεμινάριο « Ο διαδικτυακός καθηγητής» ( 21/6/2015) 
Συμμετοχή στο πρόγραμμα « Εκπαιδεύοντας τους Εκπαιδευτικούς πάνω στο σανίδι» ( Από Οκτ 2014 ως και Απρ.2015, Δ/νση Δ/Θμιας Εκπ/σης Σερρών, Γραφείο  Σχολικών Δραστηριοτήτων.) 
Συμμετοχή στην ημερίδα « Ενδοσχολική Βία και Εκφοβισμός: Δεδομένα και προτάσεις για παρεμβάσεις» ( Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων, Δ/νση Δ/βθμιας  Εκπ/σης Σερρών, Σέρρες. 11/5/2015) 
Συμμετοχή στο σεμινάριο «Ερμηνευτικά ζητήματα και πολιτισμικοί κώδικες στη νεοελληνική ποίηση»( Γραφείο Σχολικών Συμβούλων ΠΕ02 Σερρών, Σέρρες, 29/4/2015) 
«Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων μέσω Erasmus+» ( 1ο ΠΕΚ Θεσ/κης, 19/3/2015)
« Η  διδακτική Προσέγγιση της Ιστορίας» ( Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Σερρών, 16/12/2013) 
« Η ευρωπαϊκή διάσταση της εφαρμογής του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού», ( ΚΕ.ΣΥ.Π. Σερρών, Σέρρες 4/12/2013)
«Ζητήματα διδακτικής της Περίληψης στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο» ( Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Σερρών, 11/11/2013) 
« Διαδρομές στη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας σε αλλόγλωσσους στην Ελλάδα» ( Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Μάρτιος/Ιούλιος 2013, 200 ώρες)
« Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης γλώσσας» ( Α.Π.Θ., Δεκέμβριος 2012/ Ιανουάριος 2013)
« Εκπαίδευση Ενηλίκων και Διά Βίου Μάθηση» ( Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 17/5/2012)
« Ζητήματα Αξιολόγησης Φιλολογικών Μαθημάτων Α’ Τάξης Ημερησίων, Επαγγελματικών και Εσπερινών Λυκείων» ( Γραφείο Συμβούλων Β/θμιας Εκπ/σης ν. Σερρών, Σέρρες, 4/4/2012)
« Ερευνητική Εργασία-Project», (Σύλλογος Καθηγητών Πληροφορικής Ν. Σερρών, Σέρρες, 10/2/2012)
« Σεμινάριο ευαισθητοποίησης πολυπολιτισμικής συμβουλευτικής 30 ωρών» ( Ε.Κ.Ε.Π.,18-20/11/11) 
«Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων», (Διεθνές Συνέδριο, ΠΑ.ΜΑΚ, 24-26/6/2011)
« Ειδική Επιμόρφωση εκπαιδευτών και στελεχών για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 20 ωρών» (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.- Ι.Δ.ΕΚ.Ε, 26&27-2-2011)
« Διά Βίου Μάθηση : Διεπιστημονικές προσεγγίσεις»
( ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 28/29-1-2011) 
« Επιμόρφωση εκπαιδευτών και στελεχών για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες» (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.- Ι.Δ.ΕΚ.Ε, 19-6-2010 Έως 3-7-2010)
« Παιδί και Τηλεόραση» ( Δ/νση Α/Θμας Εκπ/σης Σερρών, 20/12/2008)
« Επιμόρφωση εκπαιδευτικών της Μαθησιακές Δυσκολίες σε Κεντρική                 
και Δυτική Μακεδονία» (Α.Π.Θ. και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ιαν. 2007 έως και Ιούνιο 2008)
« Στοιχεία ανάλυσης εικόνας: Εφαρμογές στη διδακτική πράξη» Σέρρες 3/3/2008
« Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης» Σέρρες, 8-9-2006 μέχρι και 1-4-2007
« Διαχείριση προβλημάτων  Σχολικής Τάξης» , Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Σέρρες ,από 4/11/2006 έως και 17/12/2006
« Μαθητές με ειδικές εκπ/κές ανάγκες: Μετάβαση  από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Μορφές εκπ/σης- συνεργασίας-προσαρμογής» (Α’ ΚΔΑΥ Θες/νικης 19/5/2006) 
« Όλοι έχουν δικαίωμα στη τέχνη», Α’ ΚΔΑΥ Θες/νικης
« Μαθησιακές δυσκολίες» ΕΛΜΕ Σερρών, 10/12/2005
«Ζ’ Κύκλος διαλέξεων σε θέματα ευρωπαϊκής ενοποίησης (ΕΚΕΠΠ , Θες/νίκη 20 και 21/3/2004)
« Το άνοιγμα του Σχολείου και η διασύνδεσή του με την αγορά εργασίας»
Ηράκλεια Σερρών ,12/12/2003
« Πανελλήνιο Συνέδριο Σύνδεσης Β/θμιας και Γ/θμιας Εκπ/σης» Θες/νίκη 30/31/3/2001 και ¼/2001
Παρακολούθηση Ημερίδας για την Ιστορία, Καβάλα 17/5/2000
« Σύγχρονες τάσεις στην επιστημονική μεθοδολογία και διδακτική της Ιστορίας ( Διάρκειας 40 ωρών από 30/10/2000 έως και 29/11/2000) 
Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Σ.Ε.Κ ( Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων) του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. (Α.Μ. ΕΒΟ9498)
Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Α΄ επιπέδου Ε.ΚΕ.ΠΙΣ ( Α.Μ. 409498)
Πιστοποιημένος εισηγητής Λ.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ. ( Α.Μ. 43586)

Μέλος σωματείων
Μέλος του Εθνικού Μητρώου  Αιμοδοτών ( Εθελοντής Αιμοδότης) με Α.Μ. 301703729391
Μέλος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Σερρών (Ε.Π.ΚΑ.Σ.)
Μέλος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών  ν. Σερρών
Μέλος του Συνδέσμου Φιλολόγων Ν. Σερρών


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου