Η παράδοση του Ρούπελ στην εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ, 15 Μαϊου 1916


Η περιγραφή του ΕΜΠΡΟΣ για το γεγονός στο φύλλο της 15ης Μαϊου είναι ‘χλιαρή‘ μεν αλλά αρκετά λεπτομερής. Χαρακτηριστικός ο τίτλος: Η ΠΡΟΕΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.- ΠΩΣ ΕΓΕΝΕΤΟ Η ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΡΟΥΠΕΛ.- Η ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ.

Το φιλοκυβερνητικό ΕΜΠΡΟΣ γράφει σχετικά, δικαιολογώντας την απόφαση:α <Η υπό της κυβερνήσεως ληφθείσα απόφασις της εγκαταλείψεως του φρουρίου εθεωρήθη ως επιβεβλημένη διότι αντίθετος στάσις θα εξέθετε την Ελλάδα εις πολεμικήν ενέργειαν εναντίον των Γερμανών, οι οποίοι εδήλωσαν κατηγορηματικώς ότι είχον απόλυτον ανάγκην του φρουρίου χάριν της ασφαλείας των, αφού τα συμμαχικά στρατεύματα προχωρήσαντα εις το Όρλιακο και επεκταθέντα ανατολικώτερον ηπείλουν το αριστερόν της Γερμανοβουλγαρικής παρατάξεως. Κατόπιν τούτου η κυβέρνησις συνεπής προς την τηρουμένην στάσιν της ελληνικής ουδετερότητος ευρέθη εις την αναπόδραστον ανάγκην, ως έπραξε και διά τους συμμάχους εις παρομοίας περιστάσεις, να υποχωρήση εις την αξίωσιν ταύτην των Γερμανών.> 


Να σημειώσουμε εδώ ότι το μεν ΕΜΠΡΟΣ μιλάει για Γερμανοβουλγάρους, η δε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ για Βουλγάρους μόνο. Το ΕΜΠΡΟΣ αναφέρει για την παράδοση του φρουρίου: <Το φρούριον παρεδόθη υπό του Έλληνος φρουράρχου εις τους Γερμανούς δια πρωτοκόλλου, δια του οποίου οι τελευταίοι ούτοι υπόσχονται ν΄ αποδώσουν αυτό ευθύς ως παρέλθουν οι λόγοι της καταλήψεώς του, αποζημιούντες πάσαν προυξενηθησομένην βλάβην και φθοράν εις αυτό και το λοιπόν υλικόν των ελληνικών εγκαταστάσεων. Κατόπιν τούτου Γερμανοβουλγαρικά στρατεύματα προελάσαντα εκ της κοιλάδος Στρωμνίτσης εγκατεστάθησαν εις τας εξόδους του Μπέλες και ωχυρώθησαν εις διάφορα επίκαιρα σημεία, ασφαλίσαντες ούτω το μέτωπον του τομέως εκείνου από συμμαχικής επιθέσεως.>

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Eξόρυξη χρυσού στις Σέρρες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος