Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018

Η προδοσία του βασιλιά Κωνσταντίνου το 1916

Δεν υπήρχε κανένας Ελληνας ο οποίος επιθυμούσε να εισέλθει ο Βουλγάρικός στρατός στην Ελλάδα, παρόλα αυτά ο βασιλιάς Κωνσταντίνος κάλεσε τον πρεσβευτή της Βουλγαρίας Πασσάρωφ αγνοώντας όλα τα φρικώδη εγκλήματα που είχαν κάνει οι Βούλγαροι όλα τα προηγούμενα χρόνια και κυρίως ο βουλγάρικος στρατός έως το 1916 και του είπε τα εξής 

Πηγή: Τηλεγράφημα της 9 Ιανουαρίου 1916 βουλγαρικης πρεσβείας αθηνων εις πρωθυπουργόν Ραδοσλαύωφ. Διεβιβάσθη την 3 Νοεμβρίου 1917 παρά του πρεσβευτού Παρισίων Ρωμανού

Από το βιβλίο Η ΕΛΛΑΣ ΤΟΥ 1910 - 1920 του Γεωργιου Βεντήρη, 1931

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου