Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2018

Χάρτης ακριβείας της Ηράκλειας, 31 Οκτωβρίου 1916

Χάρτης ακριβείας της Ηράκλειας, 31 Οκτωβρίου 1916

October 31, a new Bulgarian defensive position in the large village of Barakli-Djuma, on the low ground near Butkova Lake, was successfully carried and 350 prisoners were taken. The whole country was waterlogged and the streams inordinately swollen. On the Strumna front during the same period successful laids were carried through by the Welsh and 12th Cheshire Regiments ; Kumli and Barakli villages were taken ; the Dublin Fusiliers captured the whole garrison at Prosenik. Prosenik was an important town on the railway, boasting some very fine houses, to say nothing of two large churches and a school. The Dublins captured it . In the hills beyond, the Bulgars were engaged in digging a regular maze of defences.

November 1 we captured Barakli Djuma, six miles south-west of Demir Hissar, taking over three hundred prisoners, and strengthened our hold on the railway north of Seres.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου