Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018

Μελέτη για το αρχαίο ταφικό μνημείο στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου και Αγίας Ζώνης

Όψη των αρχαίων τάφων μετά τη θεωρητική αφαίρεση των μεταγενέστερων προσκτισμάτων.

Ν. Μουτσόπουλος, Ηράλκεια Σιντική, Φίλια Έπη εις Γεώγιον Ε. Μυλωνάν διά τα 60 έτη του ανασκαφικού του έργου Δ΄, ΒΑΕ 103, (Αθήναι 1987), σελ. 198, εικ. 11
Εγκάρσια τομή στο εκκλησάκι του Αγίου Κηρύκου. Διακρίνονται σε προβολή οι όψεις των αρχαίων τάφων.

Ν. Μουτσόπουλος, Ηράλκεια Σιντική, Φίλια Έπη εις Γεώγιον Ε. Μυλωνάν διά τα 60 έτη του ανασκαφικού του έργου Δ΄, ΒΑΕ 103, (Αθήναι 1987), σελ. 197, εικ. 10


Όψη των αρχαίων τάφων μετά τη θεωρητική αφαίρεση των μεταγενέστερων προσκτισμάτων.

Ν. Μουτσόπουλος, Ηράλκεια Σιντική, Φίλια Έπη εις Γεώγιον Ε. Μυλωνάν διά τα 60 έτη του ανασκαφικού του έργου Δ΄, ΒΑΕ 103, (Αθήναι 1987), σελ. 198, εικ. 11

Κάτοψη και κατατομή του υπόσκαφου τάφου και του ναού του Αγίου Κηρύκου.

Ν. Μουτσόπουλος, Ηράλκεια Σιντική, Φίλια Έπη εις Γεώγιον Ε. Μυλωνάν διά τα 60 έτη του ανασκαφικού του έργου Δ΄, ΒΑΕ 103, (Αθήναι 1987), σελ. 195, εικ. 9

Κατατομή στο ιερό της εκλησίας. Ο θάλαμος του αρχαίου τάφου.

Ν. Μουτσόπουλος, Ηράλκεια Σιντική, Φίλια Έπη εις Γεώγιον Ε. Μυλωνάν διά τα 60 έτη του ανασκαφικού του έργου Δ΄, ΒΑΕ 103, (Αθήναι 1987), σελ. 199, εικ. 12
Η όψη του δεύτερου ταφικού μνημείου.
Ν. Μουτσόπουλος, Ηράλκεια Σιντική, Φίλια Έπη εις Γεώγιον Ε. Μυλωνάν διά τα 60 έτη του ανασκαφικού του έργου Δ΄, ΒΑΕ 103, (Αθήναι 1987), σελ. 205, εικ. 19
Εγκάρσια τομή στο εκκλησάκι του Αγίου Κηρύκου.

Ν. Μουτσόπουλος, Ηράλκεια Σιντική, Φίλια Έπη εις Γεώγιον Ε. Μυλωνάν διά τα 60 έτη του ανασκαφικού του έργου Δ΄, ΒΑΕ 103, (Αθήναι 1987), σελ. 194, εικ. 8
Κατατομή του δευτέρου ταφικού μνημείου.

Ν. Μουτσόπουλος, Ηράλκεια Σιντική, Φίλια Έπη εις Γεώγιον Ε. Μυλωνάν διά τα 60 έτη του ανασκαφικού του έργου Δ΄, ΒΑΕ 103, (Αθήναι 1987), σελ. 204, εικ. 17
Εγκάρσια τομή στο δεύτερο ταφικό μνημείο.

Ν. Μουτσόπουλος, Ηράλκεια Σιντική, Φίλια Έπη εις Γεώγιον Ε. Μυλωνάν διά τα 60 έτη του ανασκαφικού του έργου Δ΄, ΒΑΕ 103, (Αθήναι 1987), σελ. 204, εικ. 18
Σιδηρόκαστρο. Σημερινή κατάσταση του οικισμού. Στην κορυφή του υψώματος διακρίνεται το βυζαντινό κάστρο και η μονή του Αγίου Κηρύκου (Αγία Ζώνη).

Ν. Μουτσόπουλος, Ηράλκεια Σιντική, Φίλια Έπη εις Γεώγιον Ε. Μυλωνάν διά τα 60 έτη του ανασκαφικού του έργου Δ΄, ΒΑΕ 103, (Αθήναι 1987), σελ. 178, εικ. 4
Μεταφορά σε σχέδιο υπό κλίμακα του Plan von Demirhissar in Macedonien.

Ν. Μουτσόπουλος, Ηράλκεια Σιντική, Φίλια Έπη εις Γεώγιον Ε. Μυλωνάν διά τα 60 έτη του ανασκαφικού του έργου Δ΄, ΒΑΕ 103, (Αθήναι 1987), σελ. 180, εικ. 6

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου