Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018

Το Ηρώων του Σιδηροκάστρου

Το Ηρώων του Σιδηροκάστρου
Γ. Μόντζαλας, Γ. Μάνος, Π. Πέννας, Π. Μόντζαλας ( ΓΑΚ-Αρχεία Ν.Σερρών, Συλλογή Π. Μόντζαλα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου