Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018

Ο Δήμος Σιντικής ανακοίνωσε την πρόσληψη οκτώ (8) υπαλλήλων καθαριότητας

Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει την πρόσληψη οκτώ (8) υπαλλήλων με ειδικότητα ΥΕ Εργατών-τριων καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών.Η προθεσμία των αιτήσεων ξεκίνησε 18/10/2018 και λήγει 29/10/2018.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου