Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018

Ο Ελληνικός Στρατός στον Μπίστριτσα

Ο Ελληνικός Στρατός στον Μπίστριτσα

Jordan, David Starr -- Greece visit

Στο πίσω μέρος γράφει:
"Greek army stationed on Bistritza River boundary between Bulgaria and Greek Macedonia. General Evangelos Tsanas, Themistophes Papagiameo, John Pappamelino (Americans)." and "Jordan: Days of a Man - Vol. II, Page 598" and "David Starr Jordan (foreground), Faculty/Staff"Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου