Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018

Η σφαγή του Σιδηροκάστορυ από τους Βουλγάρους στο βιβλίο "Foreign Language Press"Loxias, May 23, 1914.
CHICAGO GREEK VETERANS STIR UP INVESTIGATION OF BALKAN ATROCITIES;
WHITEWASH BY CARNEGIE COMITTEE; BULGARIAN INFERNO IN MACEDONIA
p« !• — Hundreds of Chicago Greek veterans in a meeting last week appealed to
the press to expose the truth about the Balkan atrocities* Many of these
boys, some of them wounded and wearing their decorations, indignantly denounced
the lies and machinations of the Bulgarians and pleaded for an impartial investigation
that the truth may be known to the public.
Mr# Knapp, editor of the Chicago Daily Journal , writes as follows
i
••vnien the Carnegie commission was appointed to investigate the Balkan atrocities,
experienced observers predicted that it would whitewash the Bulgarians and throw
mud on other Balkan peoples • This prophecy was based on the fact that several
members of the commission were known to be strongly pro-Bulrarian and anti-Greek*
This was particularly true of Prof. Milyoukoff, whose hatred of Hellenism was
notorious, and whose perfect acquaintance with eastern languages made him easily
the most influential member of the commission.
"The report just issued by the commission shows that the prediction was justified
                                   - 2 -                                         RUSSIAN •
Loxias, May 23, 1914«
The investigation could not indeed give so complete a whitewash to Bulgaria
as they wished. Bulgarian butcheries were too widely known and too well
attested to admit of denial. But the commission did the next worst thing;
it glozed over the fiendish massacres committed by Bulgarians at Serres and
at Ooxato; it maundered about the 'provocation* which the Bulgars had for
their outrages; and then it accepted and published as true almost every
slanderous charge against the Greeks which the enemies of that people could
write or print
"The report would be more widely believed if it were less clearly one-sided;
but in no case could it deceive those who have followed the Balkan Wars step
by step. The flight of Turkish peasants for protection from Bulgarian to
Greek territory is enough to prove which army was gentler and more humane
with non-combatants; and the evidence of Austrian consuls and British army
officers agrees exactly with this unconscious testimony of Moslem villagers.
- 3 - GREEK ';- ^?.i. :::
Greek Star, Jan. 10, 1913<
If the great nations of Europe should now permit this outrage and suffer the
aspirations of Grreece to he stifled in the oonflict of rival interests, thetr
conduct would he as revolting as wo\ild he that of a family of strong, vigorous
children who allowed their poor, weak, overhurdened mother to he trodden
under foot without lifting a hand to save her!
For Greece is truly the mother of Europe, Its nations have all heen her sons,
of whom Bome was the eldest.
The life-hlood of a nation is its civilization, and first among the Aryan peoples
in Europe the Greeks turned to the things of the mind, producing philosophy,
science, social order, and a political constitution, the things which
taken together constitute civilization.
"The grandeur which was Rome" was founded upon "the glory which was Greece."
Rome adorned her cities with the masterpieces of Greek art and purified and
strengthened her intellect hy following the footsteps of Greek thinkers.

Η Foreign Language Press Survey είναι μια συλλογή από μεταφρασμένα άρθρα εφημερίδων που δημοσιεύτηκαν αρχικά στον εθνικό τύπο του Σικάγου μεταξύ της δεκαετίας του 1860 και της δεκαετίας του 1930. Η δημόσια βιβλιοθήκη του Σικάγου διαχειρίστηκε το έργο και δημιούργησε τη συλλογή αυτή τη δεκαετία του 1930.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου