Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018

Αναφορά της εφημερίδας Montpelier examiner για την σφαγή του Σιδηροκάστρου, 18 Ιουλίου 1913

Αναφορά της εφημερίδας Montpelier για την σφαγή του Σιδηροκάστρου, 18 Ιουλίου 1913


VENGEANCE ON BULGARIANS
DEMANDED BY GREEK KING
Soldiers Accused of Murdering Girls
and to Have Surpassed All flhe
Horrors of Barbaric Times.
Athens.—King Constantine hag sent
the following message to the Greek
minister cf foreign affairs:
"The commander of the sixth divi
sion reports that Bulgarian soldiers,
carrying out the orders .of their cap
tain, gathered together in the court
yard of the school at Demirhissar, two
priests and over 100 notables whom
they massacred. The bodies have
been disinterred in order to prove the
crime. Bulgarian soldiers violated
girls, one of whom resisting, was cut
to pieces.
"Protest in my name to the repre
sentatives of the civilized powers
against the acts of these monsters in
human forhi. Protest also to the en
tire civilized world and say that, to
my regret, 1 see myself compelled to
wreak vengeance in order to inspire
those monsters with terror and make
them reflect before committing more
outrages of this sort.
"The Bulgarians have surpassed all
the horrors of barbaric times and have
proved that they no longer have a
right to be reckoned among civilized
people.
The commander of the seventh
division reports that the town of
Seres has been burned with the ex
ception of the Jewish and Mussulman
quarters. Many men, women and
children were found murdered or
burned in their homes. Twenty thou
sand persons are without shelter.

Τι απέγιναν οι νεκροί της Ασβεσταριάς του Σιδηροκάστρου του 1913 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου