Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018

The Days Of A Man, vol 2 του David Starr Jordan (1922)

THE DAYS OF A MAN

BEING MEMORIES
OF A NATURALIST, TEACHER
AND MINOR PROPHET OF
DEMOCRACr
By David Starr Jordan

ILLUSTRATED
VOLUME Two
1900-1921


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου