Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018

Διακήρυξη δημοπρασίας για το έργο «Συντήρηση εγκαταστάσεων Μαθητικής Εστίας».

Ο Δήμος Σιντικής διακηρύττει ότι την 5η του μηνός  Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών) θα διεξαχθεί ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανάθεσης έργου με «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ». (CPV 45262690-4 : Εργασίες ανακαίνισης υποβαθμισμένων κτιρίων).

Για να δείτε το κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου