Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018

Διακήρυξη δημοπρασίας της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΕΣΑΙΑ ΣΕΡΡΩΝ».

Ο Δήμος Σιντικής διακηρύττει ότι την 30η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 15:00 μ.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανάθεσης έργου με «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση υφιστάμενης αγροτικής οδού στο αγρόκτημα Μεσαία Σερρών». (CPV : 45233123-7 Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς).

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0006160241 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Αναβάθμιση υφιστάμενης αγροτικής οδού στο αγρόκτημα Μεσαία Σερρών».

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της περίληψης της Διακήρυξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου