Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018

Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (1) ΠΕ Παιδιάτρου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Πρόνοια & Αγωγή Δήμου Σιντικής».

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικά ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρου, για την ιατρική παρακολούθηση και φροντίδα των παιδιών προσχολικής ηλικίας που φιλοξενούνται στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ.
Για το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης πατήστε εδώ.
Για το Παράρτημα πατήστε εδώ. Για το έντυπο της Αίτησης πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου