Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018

1.000.000€ Για την "Μεσαία"... 7 εταιρείες έδωσαν προσφορά


Ο Δήμος Σιντικής την 30η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή διεξήγαγε ηλεκτρονικός διαγωνισμό ανάθεσης έργου με «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση υφιστάμενης αγροτικής οδού στο αγρόκτημα Μεσαία Σερρών». (CPV : 45233123-7 Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς). 1.000.000€ Για την "Μεσαία"... 7 εταιρείες έδωσαν προσφορά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου