Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020

Τοπογραφική Απεικόνιση των Σερρών, 1816

 

Τοπογραφική Απεικόνιση των Σερρών, 1816

Landscape at Serres.

Alternative Title

Plain of Sêres in Macedonia as seen near Pravista.

Date

1816

Bibliographic Citation

CLARKE, Edward Daniel. Travels in various countries of Europe, Asia and Africa. Part the second: Greece, Egypt and the Holy Land: Section the third. To which is added a Supplement respecting the Author's Journey from Constantinople to Vienna, containing his Account of the Gold Mines of Transylvania and Hungary, London, T. Cadell and W. Davies, MDCCCXVI [=1816].


Area/Place
Greece
Macedonia
Serres
Subject
Natural environment
Views
Collection
The Gennadius Library - The American School of Classical Studies at Athens

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου