Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020

Άποψη των Σερρών,1907


Άποψη των Σερρών,1907

View of Serres.
Alternative Title
Panorama de Serrès, chef-lieu du district dan s le Vilayet de Salonique
Date
1907
Bibliographic Citation
VAN DEN BRULE, Alfred. L’Orient Hellène. Grèce-Crète-Macédoine, Paris, Félix Juven [1907].
Architecture and built environment
Collection
Hellenic Library - Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου