Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020

Χάρτης της περιοχής μας, 1910

Χάρτης του Λιθογραφείου Κοντογόνη με τίτλο "Θεσσαλονίκη", 1910

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου