Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020

Παρασκευή συσσιτίου στην Οικοκυρική Σχολή Σιδηροκάστρου, 1950

Παρασκευή συσσιτίου στην Οικοκυρική Σχολή Σιδηροκάστρου, 1950

(Φωτογραφικό Αρχείο Α.Μ.Ο.Σ. Σιδηροκάστρου )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου