Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020

Το Σιδηρόκαστρο στην Εφημερίδα Νουμάς, 5 Οκτωβρίου 1913

5 Οκτωβρίου 1913Σιδερόκαστρο
Λυτό θά πή Ντεμίρ-'Ισσάρ· Βράχος—κάστρο —
Σιδερένιος. Και είναι πραγματικώς σιδερένιο τδ κάστρο πού ζώνει το χωριό. Θέλουν νά τό όνομάσι Άν
καί καλά μέ ελληνικόν όνομα; καί για τούτο τό γράφουν Δεμίρ-Ισσάριον μερικές μάλιστα εφημερίδες
καί ακόμη Έλληνικώτερα (! !) Δεμίριον Ίσσάριον
τούς κατοίκονς λοιπόν ; Δεμισιοϊσαριώτες ; Γυρίζεις
τον υποκόπανο να τσάκισης όλους αυτούς τοός....Ίσκαριώτες πού κάνανε τό Κιλκίς: Κιλκίδα ή Κιλκίσιον ! ’Ά μ’ δεν χύθηκε τό αΐμα 10 χιλιάδων στραταοτών για την Κιλκίδα, μωρέ στενοκέφαλοι ! ούτε
στήθηκεν εκεί πέρα τό λαμπρότερο τρόπαιο της τελευταίας εποχής του αιώνα μας ! Για τό «Κιλκίς»
τό άθάναρ καί ισάξιο τού ΜαραΟιόνα Κιλκίς, έγιναν αυτά καί γιά τιί στενέ/, του Ντεμίρ-'Ισσάρ, θαυμάζουν ακόμα την τέχνη του Βασιλιά μας καί γΓαύτά. πήρε τόση δόξα ό Βουλγαροκτόνος προ όχτακόσα χρόνια !
Ο,τι κι αν πήτε ό,τι κι α ν χάνετε, τό Κιλκίς έτσι γραφτή στην ιστορία καί τα στενά του Ντεμίρ-
'Ισσάρ θά τα μελετούν όλοι οί στρατηγοί τού κόσμου.
Τουλάχιστο δεν τούς δίνουν τις παλιές ονομασίες τους ; Μήπως ξέρουν ιστορία ; ! Άλλα νά τά
μεταφράσουν απ’ τό Τούρκικο αν μεταφράζουνται,
όπως τό Ντεμίρ-Τσσάρ π. χ.
Τί καλύτερο, χαραχτηριστικώτερο καί π ιό λεβέντικο καί αληθινό από τό ΣιδερόκαστρΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου