Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2022

Κατάστασις εμφαίνουσα την παρούσαν δύναμιν της ενταύθα φρουράς Σερρων της 19ην Απριλίου 1914.

Κατάστασις εμφαίνουσα την παρούσαν δύναμιν της ενταύθα φρουράς Σερρων της 19ην Απριλίου 1914.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου