Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022

Στο Ρούπελ το 1919

 


Στο Ρούπελ το 1919

LE DEFILE DE RUPEL. — Cette photographie fait voir le defile

de Rupel un peu en amont de la sortie de la Strouma dans la plaine. La

route est celle de Demir-Hissar, dont les maisons, construites au pied m6ridional du Tchengel Dagh, dominent legerement la plaine a l'est de 'la sortie

du defile. Pendant toute la traversee de celui-ci, la route longe immediatement la riviere.

Le berceau des Serbes; photographies de Fred. Boissonnas; introduction de D. Baud-Bovy.

Boissonnas, Frédéric, b. 1858., Baud-Bovy, Daniel, b. 1870


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου