Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022

Αγγελία για ανταλλαγή καρτ ποστάλ του 1919

 

Αγγελία για ανταλλαγή καρτ ποστάλ του 1919 

— Άνεαλλάιίσω κάρτ ποστάλ μέ νέους καί δεσποινίδας.Θωμάς ΙΙαπανικολάο ·, Σιδηροκαστρον

Σελ. 4


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου