Σάββατο 14 Μαΐου 2022

Χάρτης που δείχνει τους εποικισμούς Τουρκικών φυλών στη Μακεδονία κατά τον 14ο αιώνα

Χάρτης που δείχνει τους εποικισμούς Τουρκικών φυλών στη Μακεδονία κατά τον 14ο αιώνα.

Πηγή: 
Βακαλόπουλος Απ., Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. Α': Αρχές και διαμόρφωσή του, εκδ.Ηρόδοτος, Θεσσαλονίκη, 2007, σ. 270.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου