Επανέναρξη Γεωτρητικών Εργασιών της ΕΑΓΜΕ στο Γεωθερμικό Πεδίο Σιδηροκάστρου

Η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) συνεχίζει με συνέπεια την προσπάθεια προσδιορισμού και αξιοποίησης του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας. 

Προς αυτή την κατεύθυνση εκκίνησαν εκ νέου οι γεωτρητικές εργασίες της ΕΑΓΜΕ στο βόρειο τμήμα του γεωθερμικού πεδίου Σιδηροκάστρου Σερρών με την κατασκευή της δεύτερης ερευνητικής γεώτρησης μεγάλης διαμέτρου. Η ανόρυξη της δεύτερης γεώτρησης (Sd-17PN)  προγραμματίζεται να φτάσει σε βάθος περίπου 160m, ενώ ο γεωθερμικός ταμιευτήρας αναμένεται στα 100-160m με ρευστά θερμοκρασίας της τάξεως των 75oC.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη ερευνητική  γεώτρηση μεγάλης διαμέτρου (Sd-18P) έφτασε μέχρι το βάθος των 198m και συνάντησε γεωθερμικά ρευστά θερμοκρασίας 75oC σε βάθος 160m. Η γεώτρηση σωληνώθηκε με σωλήνες 8” έως το βάθος των 188m, με περιφραγματική σωλήνωση διαμέτρου 14” στα πρώτα 6m,  ενώ φιλτροσωλήνες τοποθετήθηκαν σε βάθη 122-140m, 146-170m, 176-182m. Επίσης, τοποθετήθηκε πιεζομετρικός σωλήνας διαμέτρου 1”, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η μελλοντική παρακολούθηση της διακύμανσης της στάθμης του γεωθερμικού ταμιευτήρα. Τέλος, πραγματοποιήθηκε καθαρισμός (πλύσιμο) της γεώτρησης, τοποθέτηση χαλικόφιλτρου και ανάπτυξη της γεώτρησης με air-lift. Οι γεωτρητικές εργασίες είχαν ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2021 με την κατασκευή της πρώτης γεώτρησης και ολοκληρώθηκαν επιτυχώς στα τέλη Οκτωβρίου 2021. 

Με το πέρας των γεωτρητικών εργασιών στο γεωθερμικό πεδίο Σιδηροκάστρου θα ακολουθήσουν οι αναγκαίες δοκιμαστικές αντλήσεις εντός του 2022.

Οι διατρητικές εργασίες στην περιοχή Χαρωπού Σιδηροκάστρου Σερρών εκτελούνται με ιδία τεχνικά μέσα της ΕΑΓΜΕ (γεωτρύπανο SOILMEC G28.2) και από το τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό της Αρχής:

- Σ. Πολυχρόνης – Γεωτρυπανιστής

- Κ. Πισίνας – Βοηθός Γεωτρυπανιστής

- Χ. Μελαδίνης & Δ. Μουζενίδης – Εργάτες Γεωτρυπάνου

- Ι. Λιονάκης, Π. Γαλάνης & Δ. Ξιάρχος - Προετοιμασία/Συντήρηση Μηχανικού Εξοπλισμού

- Δ. Εξίογλου – Μηχανικός Γεωτρήσεων/Υπεύθυνος Εργοταξίου

- Π. Βακαλόπουλος – Επιβλέπων Γεωλόγος

- Δρ. Α. Αρβανίτης – Προϊστάμενος Τμήματος Γεωθερμίας και Ιαματικών Φυσικών Πόρων

Το γεωτρητικό πρόγραμμα αποσκοπεί αφενός μεν στην αύξηση του βεβαιωμένου δυναμικού του γεωθερμικού πεδίου Σιδηροκάστρου και αφετέρου στην καλύτερη γνώση των χαρακτηριστικών του βαθύτερου γεωθερμικού ταμιευτήρα της περιοχής με κοινό στόχο την ορθολογική και βιώσιμη αξιοποίηση του γεωθερμικού πόρου προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της ανάπτυξης της περιοχής. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της Ενέργειας 1 «Έρευνα για την επέκταση βεβαιωμένων γεωθερμικών πεδίων περιοχών α) Σιδηροκάστρου και β) Ερατεινού και Ερασμίου» του Υποέργου «Δράσεις για την ορθολογική και αειφόρο αξιοποίηση της γεωθερμίας – GEOTHERM» ενταγμένου στο Έργο «Μελέτες και έρευνες στήριξης του ενεργειακού τομέα της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας – ΟΠΥΓΕΚ», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ενός από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014 -2020.

Πανοραμική άποψη θέσης ανόρυξης της νέας ερευνητικής γεώτρησης μεγάλης διαμέτρου Sd-17PN (Μάιος 2022)


Εισαγωγή κοπτικού άκρου 12 5/8” κατά τις εργασίες διάτρησης της νέας ερευνητικής γεώτρησης μεγάλης διαμέτρου Sd-17PN (Μάιος 2022)

Δημιουργία πολφού διάτρησης για τις ανάγκες των εργασιών διάτρησης της νέας ερευνητικής γεώτρησης μεγάλης διαμέτρου Sd-17PN (Μάιος 2022)
Θέση ανόρυξης της νέας ερευνητικής γεώτρησης μεγάλης διαμέτρου Sd-17PN (Μάιος 2022)

Εργασίες διάτρησης της γεωθερμικής ερευνητικής γεώτρησης Sd-18P στο βόρειο τμήμα του γεωθερμικού πεδίου Σιδηροκάστρου (Σεπτέμβριος 2021)

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Eξόρυξη χρυσού στις Σέρρες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος