Κυριακή 31 Ιουλίου 2022

Δεμίρ - Ισαρ Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο

Δεμίρ - Ισαρ
Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Περίληψη/αναφορά
"Δεμίρ Ισάρ" κωμόπολις της ανατ. Μακεδονίας, απέχουσα δίωρον από την επί του Στρυμόνος γεφύρας κειμένη επί της από Κων/πόλεως εις Σκόπια μέσω Σερρών οδού.
Παραπομπή
Ηπειρώτικα ήτοι ιστορία και γεωγραφία της Ηπείρου παλαιά τε και νέα, και βιος του Πύρρου : συλλεχθέντα εκ πολλών συγγραφέων και παραφρασθέντα εις την απλουστέραν Ελληνικήν γλώσσαν, / υπό Αθανασίου του Σταγειρίτου
Ημερομηνία: 1953
Αθανάσιος Σταγειρίτης
Δημοσίευση:Τυπογραφία Ιωάνν. Βαρθ Τσβέκιο, Βιέννη, 1819
Σελίδα αναφοράς: 431

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου