Τρίτη 26 Ιουλίου 2022

Διεύθυνση Δασών Σερρών: Τροποποίηση απόφασης «Ανάρτηση δασικού χάρτη όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Π.Ε.Σερρών και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιερχομένου του».

Στην Πέμπτη τροποποίηση της με αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 1245/29.01.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ7ΨΟΡ1Υ-ΩΛ6) απόφασης «Ανάρτηση δασικού χάρτη όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Π.Ε.Δράμας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιερχομένου του» προχώρησε η Διεύθυνση Δασών Σερρών.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τυχόν αντιρρήσεων είναι η 31η Ιουλίου 2022 και ημέρα Κυριακή.

Για να δείτε την απόφαση, πατήστε: εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου