Σάββατο 20 Αυγούστου 2022

Ρουφράκτης και ρυθμιστής Κερκίνης, Διάφραγμα εκ σιδηροκονιάματος, Λεπτομέρειαι οπλισμού, Πινακίς αρ.1. 1931

Ρουφράκτης και ρυθμιστής Κερκίνης, Διάφραγμα εκ σιδηροκονιάματος, Λεπτομέρειαι οπλισμού, Πινακίς αρ.1. Φάκελος #048  [25 Νοεμβρίου 1931]

Περιεχόμενα: Monks and Ulen, Εργα περιφέρειας Κερκίνης, Γενική κάτοψις, [Παλιά κατάσταση της λίμνης], SC – 11 -1. Monks and Ulen,`Εργ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου