Σάββατο 20 Αυγούστου 2022

Ρουφράκτης Κερκίνης, Προσχέδιον, Σκαρίφημα πλωτής θυρίδος, 1931

Ρουφράκτης Κερκίνης, Προσχέδιον, Σκαρίφημα πλωτής θυρίδος, Φάκελος #016  [4 Φεβρουαρίου 1931]

Περιεχόμενα: Monks and Ulen, Εργα περιφέρειας Κερκίνης, Γενική κάτοψις, [Παλιά κατάσταση της λίμνης], SC – 11 -1. Monks and Ulen,`Εργ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου