Σάββατο 20 Αυγούστου 2022

Θεμελιώσεις ρουφράκτου, Οριστικόν σχέδιον-Γενική κάτοψις, 1931

Θεμελιώσεις ρουφράκτου, Οριστικόν σχέδιον-Γενική κάτοψις, Φάκελος #024  [4 Ιουλίου 1931]

Περιεχόμενα: Monks and Ulen, Εργα περιφέρειας Κερκίνης, Γενική κάτοψις, [Παλιά κατάσταση της λίμνης], SC – 11 -1. Monks and Ulen,`Εργ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου