Σάββατο 20 Αυγούστου 2022

Ρουφράκτης Κερκίνης Προσχέδιον,Στατικοί υπολογισμοί μεσοβάθρων, 1931

Ρουφράκτης Κερκίνης Προσχέδιον,Στατικοί υπολογισμοί μεσοβάθρων, Φάκελος #017  [7 Μαρτίου 1931]

Περιεχόμενα: Monks and Ulen, Εργα περιφέρειας Κερκίνης, Γενική κάτοψις, [Παλιά κατάσταση της λίμνης], SC – 11 -1. Monks and Ulen,`Εργ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου