Σάββατο 20 Αυγούστου 2022

Ρουφράκτης και ρυθμιστής Κερκίνης, Λεπτομέρειες κατασκευής ρυθμιστού, 1931

Ρουφράκτης και ρυθμιστής Κερκίνης, Λεπτομέρειες κατασκευής ρυθμιστού, Φάκελος #034  [25 Νοεμβρίου 1931]

Περιεχόμενα: Monks and Ulen, Εργα περιφέρειας Κερκίνης, Γενική κάτοψις, [Παλιά κατάσταση της λίμνης], SC – 11 -1. Monks and Ulen,`Εργ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου