Σάββατο 20 Αυγούστου 2022

Ρουφράκτης Κερκίνης, Θεμελιώσεις ρουφράκτου, Οριστικόν σχέδιον, τομή δια των δαπέδων, 1931

Ρουφράκτης Κερκίνης, Θεμελιώσεις ρουφράκτου, Οριστικόν σχέδιον, τομή δια των δαπέδων, Φάκελος #023  [4 Ιουλίου 1931]

Περιεχόμενα: Monks and Ulen, Εργα περιφέρειας Κερκίνης, Γενική κάτοψις, [Παλιά κατάσταση της λίμνης], SC – 11 -1. Monks and Ulen,`Εργ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου