Κυριακή 21 Αυγούστου 2022

Ρουφράκτης και ρυθμιστής Κερκίνης, Επένδυσις Γκανάϊτ και κατάντη αντίφραγμα-Κάτοψις και τομή, 1933

Ρουφράκτης και ρυθμιστής Κερκίνης, Επένδυσις Γκανάϊτ και κατάντη αντίφραγμα-Κάτοψις και τομή,Φάκελος #064  [8 Φεβρουαρίου 1933]

Περιεχόμενα: Monks and Ulen, Εργα περιφέρειας Κερκίνης, Γενική κάτοψις, [Παλιά κατάσταση της λίμνης], SC – 11 -1. Monks and Ulen,`Εργ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου